Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Studium Wiedzy o Pomorzu – ruszył nabór na kurs!
Kaszuby, piątek, 20 października 2017

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy zaprasza na:
Kierunek: Studium wiedzy o Pomorzu
Przystanek: Animacja społeczno-kulturalna środowiska lokalnego

 


Kto może być uczestnikiem - słuchaczem?
Do udziału w „Studium Wiedzy o Pomorzu” zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane animacją społeczno-kulturową środowiska lokalnego, budowaną na fundamencie znajomości historii Kaszub/Pomorza oraz potencjału kulturotwórczego tego regionu, a więc  lokalnych liderów i animatorów, miłośników regionu, przedstawicieli instytucji oświaty i kultury ( szkoły, przedszkola, biblioteki, domy kultury), samorządów lokalnych (pracownicy gminy, radni, sołtysi) i stowarzyszeń (KGW, seniorzy, itp.).

Cel studium:
- Poznanie zarysu historii regionu z uwzględnieniem zróżnicowania kulturowego w ujęciu też współczesnym.
- Ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu, subregionu i miejscowości.
- Przyswojenie podstawowych zasad dotyczących funkcjonowania społeczności lokalnych.
- Nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie animacji społeczno-kulturowej środowisk lokalnych.
 
 
W programie studium m. in. tematyka:
I.    Historyczna, społeczna i kulturowa specyfika Kaszub/Pomorza, z uwzględnienie problematyki wielokulturowości tych ziem, dawniej i dziś.  
Forma zajęć: wykład, warsztat i dyskusja.
 
II.  Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, m.in. literatura, sztuka ludowa, rękodzieło artystyczne, ginące zawody, folklor – obrzędy, zwyczaje, tradycje muzyczno-taneczne, architektura, budownictwo regionalne, krajobraz i przyroda, kultura popularna.  
Forma zajęć: krótkie wykłady wprowadzające + warsztaty rękodzielnicze.
 
III. Funkcjonowanie społeczności lokalnych. Aktywność obywatelska napędem rozwoju.
Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych oraz potencjału kulturotwórczego.  
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowa.
 
IV. Animacja społeczno-kulturalna środowiska lokalnego – blok zajęć pod hasłem „Poznawaj i rozkręcaj swój świat lokalny” (m.in. metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej, animator i jego kompetencje kluczowe, animacja metodą budowania wspólnoty, organizacja imprez, zdobywanie funduszy.  
Forma zajęć: zajęcia praktyczne, studia przypadków, wymiana doświadczeń, udział w wydarzeniach organizowanych przez współuczestników.
 

Terminy zjazdów:

1) 20-21.10.17

2) 03-04.11.17

3) 17-18.11.17

4) 01-02.12.17

5) 15-16.12.17


Metodyka zajęć:
Wszystkie spotkania – zajęcia będą realizowane zgodnie z metodami – charakterystycznymi dla uniwersytetów ludowych, tzn. będą się wyróżniały „żywym słowem”, z interakcją, partnerskimi relacjami, wspólnotowością grupową, uczeniem przez działanie, domową atmosferą oraz wspólnym śpiewaniem i graniem (przywozimy posiadane instrumenty).  
 
Forma zajęć:
Realizacja zajęć w małej (16-osobowej) grupie, przewaga zajęć warsztatowo-praktycznych, posiłki przy wspólnym stole, nocleg w miejscu realizacji zajęć pozwala na podstawie wieloletnich doświadczeń Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego,  na samoistne stworzenie osobliwej
przestrzeni do autoedukacji poprzez bezpośredni kontakt, otwarte  rozmowy, wymianę doświadczeń  – pomiędzy samymi uczestnikami oraz prowadzącymi zajęcia. Obecność na poszczególnych pięciu zjazdach jest równoznaczna z zaliczeniem studium i upoważnia do otrzymania stosownego dyplomu.
 
Sposób realizacji:
Łączna liczba zajęć – 80 godz. x 45 min.
Studium będzie realizowane systemem stacjonarno-zaocznym w formie 5. zjazdów piątkowo-sobotnich co 2 tygodnie, w okresie od października do grudnia 2017 r.  Zajęcia będą rozpoczynały się w piątek o godz. 16.30 (od godz. 16.00 zakwaterowanie  + podwieczorek), a zakończą się w sobotę o godz. 18.45; po zajęciach przewidywana jest wspólna kolacja. Przewidziana jest realizacja 3. równoległych edycji studium (3 x 16 osób).
 
Organizator zapewnia:
KUL zapewnia realizację programu, tj. przeprowadzenie zajęć objętych planem przez kompetentnych, otwartych, partnerskich i doświadczonych (w edukacji dorosłych) nauczycieli, zapewnienie niezbędnych materiałów (kopie tekstów źródłowych, materiały papiernicze oraz inne, a także narzędzia do zajęć warsztatowych), wyżywienie ( w piątek: podwieczorek, kolacja, ciastka + kawa w przerwach, w sobotę: śniadanie, obiad, kolacja, ciastka i kawa w przerwach) oraz nocleg w pokojach 2-3 osobowych z łazienką.
 
Miejsce realizacji:

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy lub inny ośrodek – w zależności od miejsca zamieszkania uczestników.
 
Odpłatność za udział:

Odpłatność za udział w studium wynosi 600,00 zł od uczestnika (5 zjazdów x 120,00 zł.) jako częściowe pokrycie wszystkich kosztów. Studium uzyskało dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KUL wystawia faktury na wskazane osoby lub instytucje.
 
Kontakt:

Koordynator projektu–Marek Byczkowski
tel. 601-990-040
58 684-38-14
e-mail: marek.byczkowski@kul.org. pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2018 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.