Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Ùchwôlënk Klubù Młodëch Kaszëbów „Òska”

 

Nicht nie je całowno w sztãdze kòchac wiôldżi tatczëznë, czej nie kòchô swòji tatczëznë nômiészi. Dlô naju, młodëch lëdzy zrzeszonëch w Karnie Młodëch Kaszëbów, jaczé mô pòzwã „Òska”, chtërny mieszkają w gminie Lëzëno i w òkòlim, Môłą Tatczëzną są Kaszëbë. To jima më chcemë służëc i dlô nich robic dlô òglowégò dobra wszëtczich mieszkańców tegò regionu, a òsoblëwié naszégò domôcégò òkòlégò. Chcemë swój cél dobëwac przez pògłãbiwanié wiédzë ò swòjim òkòlim i zachãcywanié do sztôłceniégò na akademicczi niwiznie. Tak przërëchtowóny chcemë służëc miszkańcóm naszi gminë i òkòlégò na wszëtczich gònach spòlëznowégò żëcô, a przede wszëtczim na edukacjowi, kùlturowi i gòspòdarczi niwiznie. Nie ùcékómë òd òdpòwiedzalnotë za kawle naszégò regionu wspiérającë sztôłtowanié naszi spòleznë na dzejowim spòdlim europejsczi kùlturë òpiarti na chrzescëjańsczich wôrtnotach, chtërne są tak baro blisczé fùndamentóm etniczny juwernotë Kaszëbów. Stolemny dobëtk naszich òjców i mądrosc wiôldżich sënów ti zemi są dlô naji wiôlgą wôrtnotą, a dërżeniã naji etniczny juwernotë je kaszëbsczi jãzëk. Ten dzél swiatowi spôdkòwiznë je wôżnym czinnikã, chtëren pòdskôcô nas do dzejaniô dlô dobri i bògati, kùlturowò i gòspòdarczo, przińdotë naji Môłi Tatczëznë.

Ùchwôlënk je pòdjãti na założeniowim zéńdzenim Klubù „Òska” w Lëzënie, 28 stëcznika 2017 rokù.

Ùchwôlënk wchôdô w żëcé 28 stëcznika 2017 rokù.

WITÓMË W LËZËNIE!

 

 

Adresa Partu

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Part w Lëz
ënie

ul. Młyńska 75

84-242 Luzino

Regon: 36772209700000
NIP: 588 242 98 99

tel. 697 540 285

 

e-mail:

am_bistron@poczta.onet.pl

 

Numer konta:
68 8349 0002 0020 3384 3000 0010
Bak Spółdzielczy w Krokowej

Adresa KMK "Òska"

Klub Młodëch Kaszëbów "Òska"

ul. Żeromskiego 12

84-242 Luzino

 

e-mail: kmkluzino@gmail.com

tel. 503 007 295

 

http://www.mlodi-kaszebi.info/

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

 

Zemia Rodnô

Jan Trepczik

 

Kaszëbsczi marsz

Hieronim Derdowsczi

 

Himn młodëch

sł. Eùgeniusz Prëczkòwsczi

mùz. Jerzi Stachùrsczi

© Copyright 2021 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Lëzëno
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.