Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Regùlamin Klubù Młodëch Kaszëbów „Òska” jaczi fąksnérëje przë parce KPZ Lëzëno

 

 1. Karno Młodëch Kaszëbów, dali nazéwóné KMK je założoné 28 stëcznika 2017 rokù z inicjatiwë Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò w Lëzënie. Swòje dzejanié KMK parłãczi z regùlaminã KMK „Cassubia” jaczé fąksnérëje przë KPZ P/Banino i zacwierdzony przez I Kòngres Młodëch Kaszëbów 19 lëstopadnika 2016 rokù.
 2. KMK dzejô zgódno ze sztatutã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô przë KPZ Lëzëno.
 3. Nôleżnikama KMK mògą bëc młodi lëdze, jaczi w sercu sã czerëją za dobrã Kaszëb.
 4. Nôleżnictwò sã scwierdzywô na spòdlim złożeniô deklaracje do partów KPZ, chtërnëch sedzbë sã na terenie Wejrowszczégò Krézu.
 5. Nôleżnicë KMK płacą nômni 50% minimalny skłôdczi ùstalony przez Przédny Zarząd KPZ.
 6. Céle dzejalniégò KMK òkresliwô sztatut KPZ. Równak przédné dzejanié mdze zbrzątwioné wkół integracje młodëch z terenu Wejherowsczégò Krézu i drëdżich gminów wkół sprawów zrzeszonëch z òglowim rozwijã tegò terenu i mieszkający tu spòlëznë.
 7. Klub przëjimô pòzwã „Òska”
 8. Nôwëższé wëszëznë Klubù to Walné Sprawòzdawczo-Welowné Zéńdzenié KMK (dali nazéwóné walnym zéńdzenim), jaczé je òrganizowóné nômni rôz na dwa lata. Zéńdzenia są prowadzoné w kaszëbsczim jãzëkù.
 9. Midzë walnym zéńdzenim rządë trzimie Zarząd KMK, jaczi sã skłôdô z przédnika, dwùch wiceprzédników, sekretérë, kasjérë i òd 2 do 5 nôleżników zarządu. Wielënã nôleżników zarządu kòżdi rôz apart ùstaliwô walné zéńdzenié w jawnym welowanim.
 10. Zarząd mô prawò kòòptowac nowëch nôleżników zarządu na wakùjącé place midzë walnyma zéńdzeniama.
 11. Zarząd i Rewizjową Kòmisjã, w składze trzech nôleżników (prowadny i dwùch nôleżników), wëbiérô walné zéńdzenié w krëjamnym welowanim.
 12. Na szpëcu zarządu stoji przédnik KMK, jaczi zwòłiwô zéńdzenia Zarządu Klubù. Przédnik KMK je wëbiéróny w krëjamnym welowanim przez walné zéńdzenié KMK abò wëbiéróny z westrzód nôleżników Zarządu, jeżlë walné zéńdzenié tak zadecydëje w jawnym welowanim bezpòstrzédno przed welacjama wëszëznów.
 13. Ta sama persona mòże bëc przédnikã nôwëżi òb dwie pòsobné kadencje.
 14. Przédnik mòże bëc òdwòłóny przez walné zéńdzenié zwòłóné na wniosk Przédnika KMK, Zarządu KMK, Rewizjowi Kòmisje KMK abò nômni trzecégò dzéla nôleżników KMK.
 15. Zmianë w Regùlaminie mòże wprowadzac blós tej czej tak zdecydëje walné zéńdzenié Klubù, pò zacwierdzenim nëch zmianów przez Zarząd KPZ w Lëzënie.

WITÓMË W LËZËNIE!

 

 

Adresa Partu

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Part w Lëz
ënie

ul. Młyńska 75

84-242 Luzino

Regon: 36772209700000
NIP: 588 242 98 99

tel. 697 540 285

 

e-mail:

am_bistron@poczta.onet.pl

 

Numer konta:
68 8349 0002 0020 3384 3000 0010
Bak Spółdzielczy w Krokowej

Adresa KMK "Òska"

Klub Młodëch Kaszëbów "Òska"

ul. Żeromskiego 12

84-242 Luzino

 

e-mail: kmkluzino@gmail.com

tel. 503 007 295

 

http://www.mlodi-kaszebi.info/

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

 

Zemia Rodnô

Jan Trepczik

 

Kaszëbsczi marsz

Hieronim Derdowsczi

 

Himn młodëch

sł. Eùgeniusz Prëczkòwsczi

mùz. Jerzi Stachùrsczi

© Copyright 2021 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Lëzëno
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.