Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

 

W miono Òjca i Sëna i Dëcha Swiãtégò. Amen

 

Wierzã w Bòga Òjca wszëtkòmògącégò, Stwórcã nieba i zemi. I w Jezësa Christusa, Sëna Jegò jedurnégò, Pana Najégò, jaczi sã pòczął z Dëcha Swiãtégò, narodzył sã z Marije Panne, ùmãczony za Pòncczégò Piłata, ùkrziżowóny, ùmarł i béł pòchòwóny; zestąpił do piekłów, trzëcégò dnia zmartwëchwstôł; wstąpił do nieba, sedzy pò prawiznie Bòga Òjca wszëtkòmògącégò. Stądka przińdze sądzëc żëwëch i ùmarłëch. Wierzã w Dëcha Swiãtégò, swiãti Kòscół pòwszéchny, Swiãtëch przëstowanié, grzéchów òdpùszczenié, cała zmartwëchwstanié, żëwòt wieczny. Amen.

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, niech sã swiãcy Twòje miono, niech przińdze Twòje królestwò, niech mdze Twòja wòlô jakno w niebie tak téż na zemi. Chleba najégò, pòwszédnégò dôj nóm dzysô i òdpùscë nóm naje winë, jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm. A nie dopùscë na nas pòkùszeniô, ale nas zbawi òde złégò. Amen.

Zdrowas Mario, łasczi pełnô, Pón z Tobą. Błogòsławionô jes midzë niastama i błogòsławiony je brzôd żëwòta Twòjégò, Jezës. Swiãtô Marijo, Matkò Bòżô, mòdlë sã za nama grzésznyma terô i w gòdzënie smiercë naszi. Amen.

Chwała Òjcu i Sënowi i Dëchòwi Swiãtémù, jak bëło na pòczątkù, terô i wiedno i na wieczi wieków. Amen

Pòd Twòjã òbronã ùcékómë sã, Swiãtô Bòżô Matkò, nie gardzëże naszima prosbama w naszëch pòtrzebach, ale òd wszelejaczich złich przëtrôfków nas wiedno wëbawiôj. Panno chwalebnô i błogòsławionô. Ò Pani nasza, Zastawnico nasza, Pòstrzédniczkò nasza, Pòceszëcelkò nasza. Z Twòjim Sënã nas pòjednôj, Twòjémù Sënowi nas pòlecôj, Twòjémù Sënowi nas òddawôj.

 

DZÉL  I  –  KRËJAMNOTË REDOSNÉ

(òdmôwiómë w pòniedzôłczi ë sobòtë)

 1. Zwiastowanié Maryje Pannë

Jaczégò jes Panno z Dëcha Swiãtégò pòczãła

 1. Nawidzenié sw. Élżbietë

Jaczégò jes Panno do Élżbietë niosła

 1. Narodzenié Póna Jezësa

Jaczégò jes Panno w Betlejem pòrodzyła

 1. Òfiarowanié w swiątnicë

Jaczégò jes Panno w kòscele òfiarowała

 1. Nalezenié Póna Jezësa

Jaczégò jes Panno w kòscele nalazła

 

DZÉL  II  –  KRËJAMNOTË WIDU

(òdmôwiómë we czwiôrtczi)

 1. Chrzest Jezësa w Jordanie
 2. Òbjawienié sã Jezësa w Kanie Galilejsczi
 3. Bédowanié Bòżégò królestwa i wzëwanié do nawróceniô
 4. Przemienienié sã Jezësa na górze Tabòr
 5. Ùstanowienié Eùcharistie

 

DZÉL  III  –  KRËJAMNOTË BÒLESNÉ

(òdmôwiómë we wtórczi ë piątczi)

 1. Mòdlëtwa w Ògrójcu

Jaczi za nas krwią sã pòcył

 1. Biczowanié Póna Jezësa

Jaczi za nas béł biczowóny

 1. Ùkòrónowónié drżónã

Jaczi za nas béł drżónã ùkòrónowóny

 1. Krziżëwô Droga

Jaczi za nas czãżczi krziż nosył

 1. Smierc Jezësa na krziżu

Jaczi za nas béł ùkrziżowóny

 

DZÉL  IV  – KRËJAMNOTË CHWALEBNÉ

(òdmôwiómë we strzodë ë niedzele)

 1. Zmartwëchwstanié Póna Jezësa

Jaczi jes Zmartwëchwstôł

 1. Wniebòwstąpienié Póna Jezësa

Jaczi jes do nieba wstąpił

 1. Zesłanié Dëcha Swiãtégò

Jaczi jes nóm Dëcha Swiãtégò zesłôł

 1. Wniebòwzãcy Matczi Bòżi

Jaczi jes Cebie, ò Panno, wzął do nieba

 1. Ùkòrónowónié Matczi Bòżi

Jaczi jes Cebie, ò Panno, w niebie ùkòronowôł

WITÓMË W LËZËNIE!

 

 

Adresa Partu

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Part w Lëz
ënie

ul. Młyńska 75

84-242 Luzino

Regon: 36772209700000
NIP: 588 242 98 99

tel. 697 540 285

 

e-mail:

am_bistron@poczta.onet.pl

 

Numer konta:
68 8349 0002 0020 3384 3000 0010
Bak Spółdzielczy w Krokowej

Adresa KMK "Òska"

Klub Młodëch Kaszëbów "Òska"

ul. Żeromskiego 12

84-242 Luzino

 

e-mail: kmkluzino@gmail.com

tel. 503 007 295

 

http://www.mlodi-kaszebi.info/

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

 

Zemia Rodnô

Jan Trepczik

 

Kaszëbsczi marsz

Hieronim Derdowsczi

 

Himn młodëch

sł. Eùgeniusz Prëczkòwsczi

mùz. Jerzi Stachùrsczi

© Copyright 2021 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Lëzëno
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.